Zgłoś zespół

Ze względu na rozbudowaną część warsztatową liczba zespołów, które mogą wziąć udział w przeglądzie jest ograniczona.

Będziemy wdzięczni za załączenie do zgłoszenia zapisu fragmentu spektaklu na płycie CD lub kilku zdjęć.

W Przeglądzie mogą wziąć udział teatry dziecięce i młodzieżowe (żywego planu, lalkowe, kabaretowe, poezji i obrzędowe).

Czas trwania widowiska to maksymalnie 30 min. (w wypadku dłuższych form scenicznych należy zaprezentować ich fragment). Zaproszone teatry dostarczają czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia do 16.04.2014 włącznie, osobiście bądź listownie na adres Dom Kultury w Łomiankach, 05-092 Łomianki ul. Wiejska 12a lub skan wypełnionych dokumentów drogą elektroniczną na adres email: anna.bak@kultura.lomianki.pl.

O zakwalifikowaniu zespołu teatralnego i godzinie występu poinformujemy Państwa do 18.04.2014 r. włącznie. Szczegółowe informacje zawiera regulamin.



Dokumenty do pobrania:

karta zgłoszenia zespołu (pdf)

karta zgłoszenia zespołu (doc)

zgoda na wykorzystanie wizerunku (pdf)

regulamin (pdf)

Program ramowy ŁATY 2014

prezentacje spektakli (od godz. 10.00)

W czasie pierwszej części przeglądu odbędą się prezenacje spektakli przygotowanych przez grupy teatralne. Dzięki dogodnym warunkom technicznym sali widowiskowej Domu Kultury w Łomiankach spektakle zostaną zaprezentowane w sposób bardzo profesjonalny. Prosimy o szczegółowe wypełnienie w karcie zgłoszenia zapotrzebowań technicznych zespołów.

konsultacje z jurorami

Po każdym występie jury spotka się z zespołami w celu indywidualnego omówienia obejrzanego spektaklu. Uczestnicy poprzdnich edycji przeglądu bardzo cenią sobie ten czas ze względu na możliwość bezpośredniej i konstruktywnej konwersacji z profesjonalistami. Jurorami przeglądu „ŁATA 2014” będą*:

Ernest Bryll

Przewodniczący jury i gość specjalny przeglądu „ŁATA 2014”. Poeta, pisarz, dziennikarz i tłumacz. Absolwent wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (1957). Oprócz działalności na niwie literatury i mediów, w latach 1991-95 był Ambasadorem Rzeczpospolitej w Republice Irlandii. Był także członkiem redakcji pism społeczno - kulturalnych. Przez wiele lat był krytykiem filmowym, pracował jako kierownik literacki teatru TV, oraz jako szef lub kierownik literacki kilku zespołów filmowych, autor audycji telewizyjnych dotyczących kultury, licznych tomików poezji, sztuk scenicznych, oratoriów, musicali i programów telewizyjnych. Tłumacz z języka irlandzkiego, czeskiego, jidish.

Natalia Leszczyńska

Aktorka, lalkarka, opowiadaczka. Prowadzi autorską audycję w Radio Bajka, gdzie na antenie na żywo wymyśla bajki razem ze słuchaczami. Swoje badania dotyczące metodologii opowiadania i zbierania baśni prowadzi w ramach Ma Fundacji. Poszukuje na styku teatru, rytuału i sztuki akcji, która dociera do małych i dużych tak, by mówić o sprawach najważniejszych w sposób najprostszy i magiczny zarazem.

Anna Kaźmierowska

Absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie oraz Szkoły Muzycznej II Stopnia w Toruniu. Zagrała w kilkunastu spektaklach teatralnych, m.in. „Jak ty nic nie rozumiesz” w Teatrze Palladium” „Justyna, siostra mojej”, „O innych sposobach…” w Teatrze Akademia „Hamelin”, „Pan Andersen na Pradze” w Teatrze Wytwórnia. Od kilku lat prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współpracuje z fundacją de facto, w ramach której zrealizowała słuchowisko z dziećmi niewidomymi. Prelegent w kinie Muranów. Obecnie pracuje w Fundacji „Pomysły na sztuki”, Stowarzyszeniu Teatr Per Se oraz w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki na stanowisku instruktor teatralny.

warsztaty teatralno-filmowe

W tym roku przygotowaliśmy dla uczestników ŁATY wyjątkową niespodziankę! Po prezentacji spektakli przygotowanych przez zespoły rozpoczniemy warsztaty prowadzone przez poklatkowo.pl na czele z Magdą Bryll i Martą Stróżycką.

Stworzymy niepowtarzalne, krótkometrażowe filmy animowane z pogranicza sztuk plastycznych i teatru. Każdy z uczestników będzie mógł wcielić się w rolę reżysera, scenografa oraz animatora. Zachęcamy do obejrzenia filmów zrealizowanych przez ekipę poklatkowo.pl, które mogą stanowić inspirację dla uczestników warsztatów przeprowadzonych podczas ŁATY 2014. Filmy są dostępne na stronie: poklatkowo.pl

Magda Bryll

Absolwentka Łódzkiej Filmówki, ilustratorka książek, organizuje warsztaty w kraju i zagranicą, pracowała przy Oskarowym „Piotrusiu i Wilku”. Artystka specjalizuje się w warsztatach klasycznej animacji filmowej dla małych i dużych (wykorzystuje wszystkie techniki animacji m.in. wycinankę, lalkę, piasek).

Marta Stróżycka

Absolwentka Łódzkiej Filmówki. Autorka (reżyseria, animacja, produkcja) animowanych etiud filmowych, prezentowanych m.in. na festiwalu Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu i festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym oraz na festiwalach zagranicznych.

wernisaż malarstwa Basi Raszewskiej

W trakcie tegorocznej ŁATY 2014 odbędzie się wernisaż malarstwa Basi Raszewskiej - artystki mieszkającej w Łomiankach. Prezentowane na wystawie towarzyszącej przeglądowi teatralnemu prace powstały pod wpływem pobytu w Australii, gdzie Pani Basia zetknęła się ze sztuką Aborygenów i bardzo nowoczesną architekturą. Tworzy obrazy z barwnych kropek układających się w bardzo ciekawe, uporządkowane wzory.

Atrakcją wernisażu będzie premiera filmu "Kolorowe punkty zwrotne" zrealizowanego przez Anię Chmielewską (l. 15) w nowej pracowni komputerowej DKŁ. Film w sposób bardzo atrakcyjny przybliży barwną postać artystki.

prezentacja wyników pracy uczestników warsztatów

W czasie warsztatów teatralno-filmowych prowadzonych w trakcie ŁATY 2014 zostanie zarejestrowany materiał video, na podstawie którego powstaną 4 etiudy animowane metodą poklatkową. Przed rozdaniem tegorocznych nagród będziemy się starali zaprezentować Państwu "surowy", niezmontowany materiał filmowy stanowiący efekt pracy uczestników warsztatów. Pełne wersje etiud zostaną wysłane do uczestników warsztatów wraz z zapisem video przebiegu przeglądu.

wręczenie nagród

Tradycją przeglądu teatralnego ŁATA jest nagradzanie wszystkich uczestniczących zespołów. Zależy nam na dostrzeżeniu i podkresleniu najważniejszych walorów prezentowanych spektakli. Tak jak co roku każda grupa otrzyma swoją ŁATĘ - czyli oryginalny dyplom z komentarzem do spektaklu napisanym przez jury oraz nagrody rzeczowe.

Idea przeglądu

ŁATA to wyjątkowy, pozbawiony atmosfery stresującej rywalizacji przegląd teatralny, stanowiący pretekst do inspirujących spotkań ludzi, dla których teatr jest czymś bardzo ważnym. To tu Melpomena spotka się ze swoimi siostrami w przestrzeni filmu i sztuk plastycznych. Jest to czas przenikania się różnych konwencji i odmiennych metod pracy. Ta przestrzeń współpracy i różnorodnej kreacji artystycznej znacząco wpływa na twórczość młodych artystów, których co roku gościmy w Domu Kultury w Łomiankach.

W Łomiankowskich Atrakcjach Teatrów Amatorskich ŁATA biorą co roku udział teatry dziecięce i młodzieżowe wyrażające się poprzez bardzo zróżnicowane środki formalne, dzięki czemu uczestnicy przeglądu mają możliwość wzajemnego inspirowania się. Dzięki indywidualnym konsultacjom z profesjonalistami, zespoły otrzymują cenne wskazówki, dzięki którym mogą rozwijać się we właściwym kierunku.

Dom Kultury w Łomiankach otrzymał dofinansowanie na realizację tegorocznej ŁATY w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów. Operacja nosi nazwę "Łomiankowskie Atrakcje Teatrów Amatorskich" i zakłada wsparcie inicjatyw twórczych grup amatorskich z terenu Gminy Łomianki. Jej celem jest umożliwienie rozwijania aktywności społeczności lokalnej poprez organizację "Łomiankowskich Atrakcji Teatrów Amatorskich" w 2014 r., jako integracja różnorodnych środowisk lokalnych i poszerzenie działalności amatorskich grup artystycznych z terenu gminy i okolic.

ŁATA TV

ŁATA to wyjątkowy, pozbawiony atmosfery stresującej rywalizacji przegląd teatralny, stanowiący pretekst do inspirujących spotkań ludzi, dla których teatr jest czymś bardzo ważnym. Również w tym roku Melpomena spotka się ze swoimi siostrami w przestrzeni filmu i sztuk plastycznych.Będzie to czas przenikania się różnych konwencji i odmiennych metod pracy. Ta przestrzeń współpracy i różnorodnej kreacji artystycznej znacząco wpływa na twórczość młodych artystów, których co roku gościmy w Domu Kultury w Łomiankach.

ŁATA 2014 relacja wideo w pigułce

Kontakt

Informacje:

Szczegółowe informacje są udzielane przez pracowników Domu Kultury w Łomiankach oraz dostępne na stronie www.kultura.lomianki.pl

Adres:

Dom Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki
tel. 22 751 35 02, 509 482 637, 503 575 123, fax 22 292 69 83
e-mail: dk@kultura.lomianki.pl

Koordynator projektu:

Anna Bąk tel. 797 195 048,
anna.bak@kultura.lomianki.pl


* skład jury może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów